Rapportage met actieplan

Van de bevindingen ontvangt u later een helder rapport per e-mail. Hierin staan alle maatregelen uitgewerkt met investeringsbedragen, energiebesparingen en baten. Daarnaast wordt bij elke maatregel beschreven wat hier precies mee wordt bedoeld. Ook brengen wij subsidiemogelijkheden in beeld.